Etichetă: Verbal

  • Proces Verbal Stoc Acte Studii

    Proces Verbal Stoc Acte Studii

    Proces Verbal Stoc Acte Studii Gestiunea actelor de studii şi a documentelor şcolare | Regulament … (2) Pe baza procesului-verbal de predare-primire se descarcă gestiunea inspectoratului … şi gestionare a actelor de studii şi stabileşte stocul acestora. >>> Anexa 2 Antetul unității școlare ______ Nr. ______ / ______ 2018 … PROCES – VERBAL DE PREDARE […]

  • Descrieti Verbal Arhitectura Casei

    Descrieti Verbal Arhitectura Casei

    Descrieti Verbal Arhitectura Casei Descrieți verbal arhitectura casei,specificînd detaliile DAU … 22 sept. 2019 … Descrieți verbal arhitectura casei,specificînd detaliile DAU COROANA 😀 … Casa are 3 dormitoare 2 bai o bucătărie și o sufragerie. >>> Arhitectura locuinței tradiționale Locuinţa tradiţională (eng. vernaculară) este casa de locuit caracteristică locuitorilor unei ţări. Arhitectura locuinţei tradiţionale – […]