Proces Verbal Stoc Acte Studii

Proces Verbal Stoc Acte Studii

Gestiunea actelor de studii şi a documentelor şcolare | Regulament …

(2) Pe baza procesului-verbal de predare-primire se descarcă gestiunea inspectoratului … şi gestionare a actelor de studii şi stabileşte stocul acestora. >>>

Gestiunea

Anexa 2 Antetul unității școlare ______ Nr. ______ / ______ 2018 …

PROCES – VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE. al actelor de studii NECOMPLETATE propuse pentru casare, aflate în unitatea școlară. Încheiat azi ______ între domnul … >>>

ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea …

24 mai 2016 … regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de … promoţia anului respectiv, întocmindu-se un proces-verbal de … >>>

Procedura operationala acte de studii 2020

9 oct. 2020 … Procese verbale predare-primire formulare acte de studii;. ✓ Actele de studii … pentru actele de studii necompletate aflate în stoc. >>>

Untitled

19 mai 2020 … La nivelul ISJ Mureş pe lângă actele de studii enumerate în adresa ISJ … vor avea asupra lor delegație specială şi Proces verbal, în. >>>

Procedura operațională Gestionarea actelor de studii și a …

15 mar. 2018 … La nivelul unităţii de învăţământ, pe baza procesului – verbal de … şi gestionare a actelor de studii şi stabileşte stocul acestora. >>>

Procedura

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text …

privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare … La nivelul unitatii de invatamant, pe baza aceluiasi proces-verbal de predare-primire, … >>>

ORDIN 5565 07/10/2011 – Portal Legislativ

3.502/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare … (13) Registrul matricol, după completarea procesului-verbal, … >>>

ANEXA 1

15 sept. 2015 … actelor de studii. La nivelul unităţii de învăţământ, pe baza de proces-verbal predare-primire. ,secretarul/secretarul-şef înregistreaza … >>>

REGULAMENT (A) 24/05/2016 – Portal Legislativ

31 mai 2016 … REGULAMENT din 24 mai 2016privind regimul actelor de studii și al … actelor de studii se face prin completarea unui proces-verbal care … >>>

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.