Categorie Adeverinta Studii

Adeverinta De Studii Pentru Dosarul De Pensionare

Adeverinta De Studii Pentru Dosarul De Pensionare CNPP – Pensii 21 dec. 2020 … Documentele necesare înscrierii la PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, … şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor … >>> Acte necesare pentru depunerea dosarului…

Adeverinta De Studii Model Word

Adeverinta De Studii Model Word Acte de studii și documente școlare | Ministerul Educației [Consultare publică până în data de 9.05.2022] Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al … >>> Adeverinta de studii…

Adeverinta De Studii Sau Foaie Matricola

Adeverinta De Studii Sau Foaie Matricola Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor … 31 mai 2016 … g) foaia matricolă;. h) adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire;. i) adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/ … lege5.ro Eliberarea actelor…